Depotrum

 
 
 

JAMOHUSET tilbyder opbevaring i sikrede depotrum i tørre og frostsikrede lagerhaller.

Pris
Alle rum er mellem 15-20 m² store, og koster fra kr. 400 inkl. moms pr. måned
 
Adgang
Adgang til depotrum kan ske indenfor JAMOHUSET's normale åbningstid fra 09.00 til 15.00 eller ved forudgående aftale.
 
Nøgler
Nøgler udleveres mod depositum på kr. 300 inkl. moms
Bortkommer nøgle, betales kr. 3.000 inkl. moms
 
Betingelser for brug af depotrum
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i bygningerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.
 
Betaling
Der betales forud pr. påbegyndt måned.
 
Henvendelse om opbevaring på ovennævnte vilkår bedes ske pr. mail til info@jamohuset.nu med følgende oplysninger:
(spørgsmål på 20 21 23 33)

  • Navn og adresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Mail-adresse
  • Dato for indkørsel.