Vinteropbevaring af campingvogne, biler m.v.

 
 

JAMOHUSET tilbyder opbevaring af campingvogne, autocampere, biler, m.v. i vintersæsonen (fra 1. oktober til 30. april) på følgende vilkår:

Pris  – hal 11, hal 16 og hal 17
Prisen for opbevaring er kr. 1.500 inkl. moms fra 1. oktober til 30. april, og yderligere kr. 150 inkl. moms pr. påbegyndt måned derefter.

Køretøjer kan køres ind og ud, med udlevering af nøgle.

Elforbrug:
Hvis der ønskes mulighed for tilslutning af lade apparat eller lignende (ikke varme- eller affugter) betales et gebyr på 125 kr incl moms.

Periode
Opbevaringen ophører automatisk pr. 30. april, men kan fortsættes mod forud betaling af kr. 150 per påbegyndt måned.

Nøgler
Nøgler udleveres mod depositum på kr. 300 inkl. moms. 
Bortkommer en nøgle, betales kr. 2.500 inkl. moms.

Placering
En bestemt placering kan ønskes, men kan ikke loves, da dit køretøj placeres efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Betingelser for arbejde på køretøjer
Mens opbevaring af køretøjet foregår i hallen, må der kun udføres rengøring samt lettere vedligeholdelses- og udbedringsarbejder, men aldrig med åben ild, svejsning, varmt arbejde, glasfiberarbejde eller lignende.
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i hallen. 
Brændstof i dertil indrettet og tillukket beholdere tillades, men der må aldrig påfyldes brændstof i hallerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.
Permanent forbrug af el afregnes efter måler.

Betaling.
Der betales forud for vinterperioden. Herefter per påbegyndt måned forud.

Henvendelse om opbevaring på ovennævnte vilkår bedes ske pr. mail til info@jamohuset.nu med følgende oplysninger:
(spørgsmål på 20 21 23 33)

  • Navn og adresse

  • Mobiltelefonnummer

  • Mail-adresse

  • Beskrivelse af det oplagrede inkl. mærke, navn og f.eks. nr. plade eller lignende

  • Længde, bredde og højde på enheden

  • Dato for indkørsel

  • Opbevaringsperiode (siden indkørsel eller sidste betaling)

  • Eventuelt ønske om placering