Vinteropbevaring af både

 
 

JAMOHUSET tilbyder opbevaring af både i vintersæsonen (fra 1. oktober til 30. april) på følgende vilkår:

Pris
Der betales kr. 100 ex. moms per m² for perioden 1. oktober indtil 30. april. 

Beregningen foretages på følgende måde: Længde x bredde = afregnings plads.
Eksempel 1: Båden er 9,5 meter lang og 2,8 meter bred.
9,5 x 2,8 = 26,6 m² x kr. 100 ex. moms = kr. 3.325 inkl. moms.
Eksempel 2: Båden er 6 meter lang og 2,5 meter bred
6 x 2,5 = 15 m² x kr. 100 ex. moms = kr. 1.875 inkl. moms.

Bemærk at trækstangen regnes med, medmindre den afmonteres efter placering af båden.

Periode
Opbevaringen ophører pr. 30. april, men kan forlænges ud over vinterperioden. I den periode afregnes per der forud per påbegyndt måned, og med 50% rabat, dog minimum 150 kr. pr. måned.

Nøgler
Nøgler udleveres mod depositum på kr. 300 inkl. moms. Bortkommer en nøgle, betales kr. 3.000 inkl. moms. 

Placering
En bestemt placering kan ønskes, men kan ikke loves, da bådene placeres, efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Ved placering, vil der blive minimum 1 meter mellem de enkelte både i hallen.

Betingelser for arbejde på bådene
Mens bådene er i hallen, må der alene udføres rengøring samt lettere vedligeholdelses- og udbedringsarbejder, men aldrig varmt arbejde, glasfiberarbejde eller lignende. Slibning af båden må kun foretages med slibemaskine der har monteret udsugning (støvsuger).
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i hallen. 
Brændstof i dertil indrettet og tillukket beholdere tillades, men der må aldrig påfyldes brændstof i hallerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.
Permanent forbrug af el afregnes efter måler.

Betaling.
Der betales forud for vinterperioden. Herefter per påbegyndt måned forud.

Transport af både
Der kan tilbydes transport af både fra Glyngøre Havn af vognmand Poul Silkjær. Han kan kontaktes på 21 71 70 35.
Prisen, hvis han er i området, vil ligge omkring 1.200 – 1.500 kr

Kontakt.
Henvendelse om opbevaring på ovennævnte vilkår bedes ske pr. mail til info@jamohuset.nu med følgende oplysninger:
(spørgsmål på 20 21 23 33)

  • Navn og adresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Mail-adresse
  • Beskrivelse af båden inkl. mærke, navn og havnetilhørsforhold
  • Længde, bredde og højde på båden
  • Dato for indkørsel af båden
  • Eventuelt ønske om placering